STÖD I SLÄKTFORSKNING I SLÄKTFORSKARRUMMET  PÅ BIBLIOTEKET TVÅ ONSDAGAR I MÅNADEN  UNDER  HÖSTEN 2017 

 6 sept, 20 sept, 4  okt, 18 okt, 1 nov, 15 nov finns vi på biblioteket 

mellan  kl 10 och 13  

 OBS! INGEN TID PÅ EFTERMIDDAGEN FÖR  NÄRVARANDE

**************************** 

  INFORMATIONSTRÄFFAR PÅ MEDBORGARKONTOREN I OKTOBER 

BODAFORS

Måndagen den 2 oktober kl 15.00 - 18.00

Torsdagen den 5 oktober kl 15.00 - 18.00 

ANNEBERG

Måndagen den 16 oktober kl 15 - 18.00

Torsdagen den 19 oktober kl 15 - 18.00 

MALMBÄCK

oNSDAGEN DEN 25 OKTOBER KL 15.00 - 18.00

MÅNDAGEN DEN 30 OKTOBER KL 15.00 - 18.00 

 

 

 

 

 

 

 
stäng