Styrelse 2017

Ordförande:

Moncia Johansson, Sandhemsgatan 4, 571 36 NÄSSJÖ. Tel 0380-136 32

mail: sandhem4@spray.se


Vice ordförande:

Magnus Bard, Jordanstorp, 578 95 FLISBY
mail: magnba@telia.com


Kassör:

Rolf Nilsson, Industrigatan 28 G, 571 38 NÄSSJÖ

mail:038019851@telia.com 

Sekreterare:

Inger Johansson, Södra Skogsvägen 59, 571 39  NÄSSJÖ, Tel 0380-120 22

mail: ingerlinmar.joh@bredband.net

 

Ledamot:

Pia Axelsson, Isåsa, 571 93 NÄSSJÖ
pia.isasa@gmail.com


Suppleant 1:

Margareta Edqvist, Syrengatan 19, 571 39 NÄSSJÖ
margareta.edqvist@telia.com

 

Suppleant 2

Göran Persson, Violvägen 33, 571 78 FORSERUM

Tel 0380-211 25

goran.b.persson@telia.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revision

Revisorer:

Bengt Persson

Storgatan 57 D

571 33  NÄSSJÖ

 

Ann Lindqvist, Rosenlidsgatan 13,

571 38 NÄSSJÖ

 

Suppleant

Lars-Gunnar Lorentzi

Bråna 5, 571 93 NÄSSJÖ

Valberedning:

Sammankallande

Sonja Gerdin, Högås,

567 92 VAGGERYD

 

Claes-Göran Sandberg

Södra Skogsvägen 42

571 39 NÄSSJÖ

 

Bertil Pettersson

Rådhusgatan 26 D¨

571 31 NÄSSJÖ

 

 

 
stäng