Styrelse 2021

Ordförande:

Moncia Johansson, Skolgatan 10 C, 571 31 NÄSSJÖ

 Mail: monjoh005(a)outlook.com


Vice ordförande:

Pia Axelsson, Isåsa, 571 93 NÄSSJÖ

pia.isasa(a)gmail.com


Kassör:

Rolf Nilsson, Industrigatan 28 G, 571 38 NÄSSJÖ

mail: nassjoslaktforskare(a)outlook.com 

 

Sekreterare:

Inger Johansson, Södra Skogsvägen 59, 571 39  NÄSSJÖ

mail: ingerlinmar.joh(a)bredband.net

 

Ledamot:

Margareta Edqvist, Syrengatan 19, 571 39 NÄSSJÖ
margareta.edqvist(a)telia.com

 

Ledamot:

Monica Sundbrant Norrbodavägen 22, 571 34 NÄSSJÖ


Ledamot:

Lennart Ahlstedt, Mariagatan 15 B, 571 31 NÄSSJÖ


 Föreningen har startat en sluten grupp på Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revision

Revisorer: 

Ann Lindqvist, Rosenlidsgatan 13

571 38 NÄSSJÖ

 

Lars-Gunnar Lorentzi

Bråna 5

571 93 NÄSSJÖ 

 

Suppleant

Bertil Pettersson

Rådhusgatan 26 D

571 31 NÄSSJÖ

 

Valberedning:

Sammankallande

Sonja Gerdin, Högås,

567 92 VAGGERYD

 

Sonja Sjölander

Skungelidsvägen 48

571 34 NÄSSJÖ

 

Gun Eklöf

Ambjörnsgatan 14

571 41 NÄSSJÖ

 

 

 
stäng