Styrelse 2022

Ordförande:

Margareta Edqvist,  Syréngatan 19, 571 39 NÄSSJÖ

Mail: margareta.edqvist(a)telia.com

 


Vice ordförande:

Pia Axelsson, Isåsa, 571 93 NÄSSJÖ

pia.isasa(a)gmail.com


Kassör:

Rolf Nilsson, Industrigatan 28 G, 571 38 NÄSSJÖ

mail: nassjoslaktforskare(a)outlook.com 

 

Sekreterare:

Monica Sundbrandt Norrbodavägen 22, 571 34   NÄSSJÖ

 

 

Ledamöter:

Lennart Ahlstedt, Mariagatan 15 B, 571 31 NÄSSJÖ

Mats Künzl, Fågelleken, Åkersberg 1, 571 91 NÄSSJÖ

Pia Gyllentorn, Källvägen 2, 570 12 LANDSBRO

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisorer

Ann Lindqvist

Lars-Gunnar Lorentzi

suppleant

Bertil Petersson

Valberedning

Sammankallande

Sonja Gerdin, Högås,

567 92 VAGGERYD

 

Sonja Sjölander

Skungelidsvägen 48

571 34 NÄSSJÖ

 

Gun Eklöf

Ambjörnsgatan 14

571 41 NÄSSJÖ

 

 

 
stäng