18 maj 2017

Vårens månadsmöte avslutades med ett besök på Stjärneborgs museum. Där berättade Birgitta Kellner om Malte Liewen Stierngranats liv och gärningar, han lät bl a bygga en pyramid som skulle bli hans gravplats. Efter en stunds fika gick vi till till pyramiden och där fortsatte Birgitta att berätta om hans liv i USA och även i andra länder.

 Fika_i_parken.JPG

 

 

 

 

 

 

Fikapaus i parken utanför museet Stjärneborg

***********************************************************

20 april 2017

Carolina Uppenberg som är doktorand i ekonomisk historia berättade för oss om vilka lagar och regler under 1700 och 1800-talet som gällde vi anställningar av drängar och pigor på gårdarna.

 

*****************************************************************************


9 mars 2017


Anders Johansson från Ugglehult guidade oss i Kungariket Svänan, som ligger strax söder om Lammhult. Det är en utmarks-bebyggelse väster om sjön Stråken. En svårtillgänglig natur med stora stenblock och väldigt kuperat. Här har bott torpare och backstugesittare under ett par hundra år. Den siste som lämnade området var Harald Jonsson år 1945. Det var en mycket intressant och underhållande kväll.


AndersJohansson.JPG

 

 

 

 

  

 

 *************************************************************

Advent i Kyrkan 30 november 2016

Det har blivit en tradition att avsluta årets möten med besök i någon kyrka eller kapell. I år gick färden till Emå-kyrkan i Bodafors, som drivs av Bodafors Frikyrkoförsamling. Vi blev varmt välkomnade av Börje Edefors och Bibbi Ragnar. De gav oss information om församlingens verksamhet. Efter all information serverades goda smörgåsar och kakor till kaffet. Avslutningsvis gav församlingens ordförande, Börje Edefors, oss några ord på vägen.

 

 kaffeservering.JPG

 

 

 

    

 

 

 

*************************************************** 10 november

Pär-Olof Högstedt berättade om sin farfar Pälle Näver och läste en del av hans dikter. Han framförde historiken och dikterna på ett underhållande sätt och lockade till många skratt bland mycket nöjda åhörare som hade en mycket trevlig kväll. 

P_O_Hogstedt.JPG

 
***************************************************

13 oktober


Torvald Larsson beskrev

1900-talets historieutveckling i världen.

 

IMG_1034.JPG

 

 

 

 

**************************************************************

Höstens månadsmöten inleddes15 september  

Samuel och Lotta Palmblad läste ur en stor brevsamling från två bröder som utvandrade till Amerika på 1920-talet.

Breven fortsatte att komma ända fram till pojkarnas far dog 1956. De berättade om både allvarliga och humoristiska händelser. Bl.a. hur de köpte bilar för några dollar och under en bilresa råkade ut för ett stort antal punkteringar.

 

 ************************************************************

19 maj 2016 

Utflykt till Stenkars kvarn utanför Solberga där vi fick information om kvarnens historia.


Jan-Eric_Gustafsson_berattar_om_kvarnen.JPG

 

 

 

 

 

 

***************************************************

21 april 2016

Almesåkra  Hembygdsteater uppförde Emigranten" som bygger på en verklig torpares försök att komma till Amerika.

Emigranten.JPG 

**************************************************************************'

17 mars 2016  

Birger Johansson från Holsbybrunn  pratade om gamla tiders betalningsmedel.

Han visade en del av sin stora samling av gamla föremål,  mynt och sedlar och delade med sig av sin gedigna kunskap.


Birger_Johansson_17_mars_2016.jpg
Här visar Birger en gammal stenyxa.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid tidigare månadsmöten har ett antal tavlor av

Ulf Skoglund med motiv från gamla Nässjö lottats ut.

 

Här ser vi två vinnare som vann var sin av dessa tavlor. 

  Slaktforskm_2010-03-11013.JPG

Gun och Kenneth Eklöf

 

Övriga vinnare i lotteriet:

Rut Söderström

Birgit Wetter

Carina Bergström

Claes-Göran Sandberg

Kerstin Barklid

Helen Persson

Lennart Forsberg

Bruno Svensson

 

 

 
stäng