12 april 2018

Familjen Danbom på Titanic

Släktforskarna i Nässjö fick sig beskrivet en intressant redovisning av fartygskatastrofen i april 1912. Det var Pia Lindgren från Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening som berättade om sin bok ”Familjen Danbom på Titanic”. Hon hade forskat en hel del om resenärerna som var med på Jungfruresan. Boken visar på förväntningar inför resan, händelser ombord och vittnesuppgifter efter olyckan.

Konkurrensen på emigrantfartyg var stor, så därför strävade många att bygga de elegantaste och säkraste båtarna. Vita Stjärnlinjen beställde två fartyg i Belfast, Irland. De två systerfartygen var Olympic och Titanic. På Titanic glasade man in A-däck, för att slippa blåsten, då vägde hon 66 000 ton. Hon var 268 m lång och 28 m bred och gick 10 m djupt i vattnet. Hennes maxfart var 21 knop. Det framhölls att ”inte ens Gud fader skulle kunna sänka detta fartyg”

Efter fyra dygn till sjöss får telegrafisterna ombord på Titanic motta flera varningar för isberg i deras färdriktning. Trots det beordrar kapten full fart mot New York. På kvällen den 14 april är kollisionen oundviklig.

 

 ****************************************************************************

8 mars 2018

Under temat ”Internationella kvinnodagen” berättade

Pia Axelsson och Rolf Nilsson om två olika starka kvinnoöden som de träffat på under sin släktforskning.

 Pia_o_Rolf_avtackas.JPG

 

 

 

*

 

Bild. Siv Nilsson

*************************************************************** 

30 november 2017

Släktforskarna firade advent i kyrkan.

Nässjöbygdens Genealogiska Förening har tagit till vana att avsluta höstens möten med ”Advent i kyrkan”. I år besökte vi Almesåkra kyrka. Där blev vi välkomnade av kyrkoherde Arja Bergström, som höll en kort betraktelse över adventstiden och tillsammans sjöng vi några adventpsalmer. Vid orgeln ackompanjerade kantor Göran Danielsson, som även inledde med ett stycke på cello.

Bengt Johannesson berättade om den vackra kyrkan. Det första spadtaget togs år 1867. Bönderna i trakten fick köra dit 300 kubikmeter sten, som skulle utgöra grunden. Från Solberga hämtades 28 000 tegelstenar till väggarna. Detta utfördes under de besvärliga åren i slutet av 1860-talet. I augusti 1870 var kyrkan klar och kunde invigas av biskop Hultman. Till höger om altaret står en dopfunt som är 800 år gammal! Från början lades ett skiffertak som höll nästan 100 år. 1966 byttes det ut mot koppartak.

Efter den intressanta beskrivningen blev alla bjudna till Sockenstugan, som ligger på andra sidan den gamla socken-vägen mellan Sävsjö och Jönköping.
Där bjöds det på kaffe och goda smörgåsar och pepparkakor. Hembygdsföreningens ordförande Roland Granath beskrev uppförandet av Sockenstugan. Då hade man utnyttjat virket från den gamla kyrkan, från slutet av 1600-talet, för att uppföra ett samlingsrum och lite senare även en skolsal. I början av 1900-talet genomfördes en tillbyggnad, till bostad åt läraren.

Det var för släktforskarna en mycket trevlig avslutning på verksamhetsåret. Alla var imponerade över hur många från kyrkan och hembygdsföreningen som hade ställt upp för sina gäster. En spontan insamling gjordes som tack för kaffeserveringen och de medverkande tackades med blommor, choklad och varma applåder.

 

Avtackning_Almesakra_2.jpg

 

 

 

 

 

 

Pia Axelsson tackar här Bengt Johannesson  och Hembygdsföreningen för vårt trevliga besök i Almesåkra kyrka.

 Text: Rolf Nilsson. Bild: C-G Sandberg

 

 

*****************************************************************************

9 november 2017

 

Rolf_o_Carola_Wilhelmsson_1.jpg

 

Sakta vi går genom sta´n

Carola och Rolf Wilhelmsson tog med sig släktforskarna på en stadsvandring i Nässjö. Det var, som Carola framhöll, inte en fotvandring, utan en fotovandring.

 

De utgick från Frälsningsarméns lokaler, där förevisningen genomfördes. På ett mycket underhållande sätt blandades gamla och nya bilder när vandringen fortsatte utmed Järnvägsgatan fram till Resecentrum och Esplanaden. Utvecklingen på de flesta gator i centrum framgick tydligt när nytagna foton jämfördes med bilder tagna, ibland så tidigt som början av 1900-talet.

Inte bara den exteriöra förändringen visades, utan Carola kunde i många fall berätta om de verksamheter som tidigare har bedrivits i fastigheterna. Hon talade om att det har funnits ett stort antal caféer och hotell i sta’n. Det har även funnits ett antal frikyrkor som inte längre är kvar. På hörnet av Nygatan-Rådhusgatan låg Betel, som har rivits. Utmed Mariagatan låg Metodistkyrkan, som i dag inrymmer en restaurang.

I dag är det vissa gatunamn som inte är lika relevanta som tidigare. Köpmansgatan, mellan Rådhusgatan och Storgatan, inhyser inte många köpmän. Det var annorlunda i mitten av 1900-talet när det fanns alla sorters butiker på båda sidor om gatan.

Rundvandringen blev för många gamla Nässjöbor en riktig nostalgitripp, och för de senare inflyttade framgick det hur det har sett ut tidigare. Carola och Rolf Wilhelmsson tackades med varma applåder från publiken och blommor och choklad från Nässjöbygdens Genealogiska Förening, som arrangerade träffen tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan.

 Text och bild: Rolf Nilsson

***************************************************'**************************

12 oktober 2017 

Elisabeth_Leek_1.jpg

 

 Alla har vi nog soldater i  släkten!

 Elisabeth Leek från Sunhultsbrunn besökte släktforskarna i Nässjö. Hon kunde dela med sig av sin omfattande erfarenhet av forskning på indelta soldater. Intresset för soldatforskning är stort, vilket visade sig när fler än vanligt kom till månadsmötet.

Under 1500- och 1600- talens krig utgjorde större delen av svenska armén av legosoldater. Det var både dyrt och opålitligt för staten. Därför inrättade Karl XI indelningsverket 1682. Det gällde ända fram till 1901.

När soldaterna var i krig eller kommenderade till andra uppgifter, var det soldathustrun och barnen som fick sköta om torpet. Ofta utförde de dagsverken hos bönderna för att förtjäna sitt uppehälle.
I dag finns bara Generalmönsterrullor digitaliserade och kan läsas i datorer. Det mesta om soldaterna och deras förehavanden finns på Krigsarkivet i Stockholm.
Det blev många frågor från publiken och Elisabeth Leek tackades med varma applåder och choklad.

 Text och bild: Rolf Nilsson

*****************************************************************************

 

14 september 2017

Helen_Hoijer.JPG

Lannaskede brunn – en kurorts uppgång och fall.

När släktforskarna i Nässjö inledde höstens möten, kom Helen Höijer från Landsbro och berättade om Lannaskede brunn.  År 1774 hade en törstig piga druckit ur en källa och kände sig lite yr och konstig. Hon berättade det för sin husbonde som antog att detta måste vara en ”hälsokälla” och man började dricka av vattnet. I början gjordes det bara på midsommarnatten, då man trodde att vattnet var mest verkningsfullt.

 Några år senare lät man undersöka vattnet som visade sig innehålla mycket järn.

Ryktet spred sig och det började komma folk långväga ifrån för att ”dricka brunn”. År 1779 lät Johan Anton Cedercrona uppföra ett hus för gästerna. Det var i två våningar med 19 rum och en sal. Senare uppfördes även ett sjukhus med 12 platser. Efter hand utvidgades verksamheten och det fanns som mest 15 hus på området. Här fanns restaurang i olika klasser, brunnssalong, badhus, kontor, apotek och missionshus. Till en början drack man bara ”brunn” och spatserade i parken, men så småningom utvidgades verksamheten till att även omfatta bad, massage och gyttjebad.

 Under andra hälften av 1800-talet upplevde brunnen sin blomstringstid. Då genomfördes även en omfattande sanering av byggnaderna. På 1900-talet avtog intresset för att vistas på kurorter. För att öka intresset uppfördes 1934 ett nytt modernt badhotell. Samma år drabbades anläggningen av en omfattande brand då bl.a. restaurangbyggnaden brann ner. Under andra världskriget revs några av de mindre byggnaderna och virket blev ved till gengasmotorer. Ersta diakonianstalt övertog anläggningen 1943 och drev det som kyrkligt gästhem, men 1953 brann även det nya badhotellet och all verksamhet upphörde.

Helen Höijer har lagt ner mycket intresse för att dokumentera brunnens historia, som hon förmedlade på ett mycket underhållande sätt. Därför gav publiken henne varma applåder som tack för en intressant kväll.

Text och bild: Rolf Nilsson

 

***************************************************************************

 

18 maj 2017

Vårens månadsmöte avslutades med ett besök på Stjärneborgs museum. Där berättade Birgitta Kellner om Malte Liewen Stierngranats liv och gärningar, han lät bl a bygga en pyramid som skulle bli hans gravplats. Efter en stunds fika gick vi till till pyramiden och där fortsatte Birgitta att berätta om hans liv i USA och även i andra länder.

 Fika_i_parken.JPG

 

 

 

 

 

 

Fikapaus i parken utanför museet Stjärneborg

***********************************************************

20 april 2017

Carolina Uppenberg som är doktorand i ekonomisk historia berättade för oss om vilka lagar och regler under 1700 och 1800-talet som gällde vi anställningar av drängar och pigor på gårdarna.

 

*****************************************************************************


9 mars 2017


Anders Johansson från Ugglehult guidade oss i Kungariket Svänan, som ligger strax söder om Lammhult. Det är en utmarks-bebyggelse väster om sjön Stråken. En svårtillgänglig natur med stora stenblock och väldigt kuperat. Här har bott torpare och backstugesittare under ett par hundra år. Den siste som lämnade området var Harald Jonsson år 1945. Det var en mycket intressant och underhållande kväll.


AndersJohansson.JPG

 

 

 

 

  

 

 *************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid tidigare månadsmöten har ett antal tavlor av

Ulf Skoglund med motiv från gamla Nässjö lottats ut.

 

Här ser vi två vinnare som vann var sin av dessa tavlor. 

  Slaktforskm_2010-03-11013.JPG

Gun och Kenneth Eklöf

 

Övriga vinnare i lotteriet:

Rut Söderström

Birgit Wetter

Carina Bergström

Claes-Göran Sandberg

Kerstin Barklid

Helena Persson

Lennart Forsberg

Bruno Svensson

Aino Nilsson

 

 

 

 
stäng