12 oktober 2017 

Elisabeth_Leek_1.jpg

 

 

 

 

Alla har vi nog soldater i  släkten!

 

 

 

 

Elisabeth Leek från Sunhultsbrunn besökte släktforskarna i Nässjö. Hon kunde dela med sig av sin omfattande erfarenhet av forskning på indelta soldater. Intresset för soldatforskning är stort, vilket visade sig när fler än vanligt kom till månadsmötet.

Under 1500- och 1600- talens krig utgjorde större delen av svenska armén av legosoldater. Det var både dyrt och opålitligt för staten. Därför inrättade Karl XI indelningsverket 1682. Det gällde ända fram till 1901.
När soldaterna var i krig eller kommenderade till andra uppgifter, var det soldathustrun och barnen som fick sköta om torpet. Ofta utförde de dagsverken hos bönderna för att förtjäna sitt uppehälle.
I dag finns bara Generalmönsterrullor digitaliserade och kan läsas i datorer. Det mesta om soldaterna och deras förehavanden finns på Krigsarkivet i Stockholm.
Det blev många frågor från publiken och Elisabeth Leek tackades med varma applåder och choklad.

 

*****************************************************************************

 

14 september 2017

Helen_Hoijer.JPG

Lannaskede brunn – en kurorts uppgång och fall.

När släktforskarna i Nässjö inledde höstens möten, kom Helen Höijer från Landsbro och berättade om Lannaskede brunn.  År 1774 hade en törstig piga druckit ur en källa och kände sig lite yr och konstig. Hon berättade det för sin husbonde som antog att detta måste vara en ”hälsokälla” och man började dricka av vattnet. I början gjordes det bara på midsommarnatten, då man trodde att vattnet var mest verkningsfullt.

 Några år senare lät man undersöka vattnet som visade sig innehålla mycket järn.

Ryktet spred sig och det började komma folk långväga ifrån för att ”dricka brunn”. År 1779 lät Johan Anton Cedercrona uppföra ett hus för gästerna. Det var i två våningar med 19 rum och en sal. Senare uppfördes även ett sjukhus med 12 platser. Efter hand utvidgades verksamheten och det fanns som mest 15 hus på området. Här fanns restaurang i olika klasser, brunnssalong, badhus, kontor, apotek och missionshus. Till en början drack man bara ”brunn” och spatserade i parken, men så småningom utvidgades verksamheten till att även omfatta bad, massage och gyttjebad.

 Under andra hälften av 1800-talet upplevde brunnen sin blomstringstid. Då genomfördes även en omfattande sanering av byggnaderna. På 1900-talet avtog intresset för att vistas på kurorter. För att öka intresset uppfördes 1934 ett nytt modernt badhotell. Samma år drabbades anläggningen av en omfattande brand då bl.a. restaurangbyggnaden brann ner. Under andra världskriget revs några av de mindre byggnaderna och virket blev ved till gengasmotorer. Ersta diakonianstalt övertog anläggningen 1943 och drev det som kyrkligt gästhem, men 1953 brann även det nya badhotellet och all verksamhet upphörde.

Helen Höijer har lagt ner mycket intresse för att dokumentera brunnens historia, som hon förmedlade på ett mycket underhållande sätt. Därför gav publiken henne varma applåder som tack för en intressant kväll.

 

***************************************************************************

 

18 maj 2017

Vårens månadsmöte avslutades med ett besök på Stjärneborgs museum. Där berättade Birgitta Kellner om Malte Liewen Stierngranats liv och gärningar, han lät bl a bygga en pyramid som skulle bli hans gravplats. Efter en stunds fika gick vi till till pyramiden och där fortsatte Birgitta att berätta om hans liv i USA och även i andra länder.

 Fika_i_parken.JPG

 

 

 

 

 

 

Fikapaus i parken utanför museet Stjärneborg

***********************************************************

20 april 2017

Carolina Uppenberg som är doktorand i ekonomisk historia berättade för oss om vilka lagar och regler under 1700 och 1800-talet som gällde vi anställningar av drängar och pigor på gårdarna.

 

*****************************************************************************


9 mars 2017


Anders Johansson från Ugglehult guidade oss i Kungariket Svänan, som ligger strax söder om Lammhult. Det är en utmarks-bebyggelse väster om sjön Stråken. En svårtillgänglig natur med stora stenblock och väldigt kuperat. Här har bott torpare och backstugesittare under ett par hundra år. Den siste som lämnade området var Harald Jonsson år 1945. Det var en mycket intressant och underhållande kväll.


AndersJohansson.JPG

 

 

 

 

  

 

 *************************************************************

Advent i Kyrkan 30 november 2016

Det har blivit en tradition att avsluta årets möten med besök i någon kyrka eller kapell. I år gick färden till Emå-kyrkan i Bodafors, som drivs av Bodafors Frikyrkoförsamling. Vi blev varmt välkomnade av Börje Edefors och Bibbi Ragnar. De gav oss information om församlingens verksamhet. Efter all information serverades goda smörgåsar och kakor till kaffet. Avslutningsvis gav församlingens ordförande, Börje Edefors, oss några ord på vägen.

 

 kaffeservering.JPG

 

 

 

    

 

 

 

*************************************************** 10 november

Pär-Olof Högstedt berättade om sin farfar Pälle Näver och läste en del av hans dikter. Han framförde historiken och dikterna på ett underhållande sätt och lockade till många skratt bland mycket nöjda åhörare som hade en mycket trevlig kväll. 

P_O_Hogstedt.JPG

 
***************************************************

13 oktober


Torvald Larsson beskrev

1900-talets historieutveckling i världen.

 

IMG_1034.JPG

 

 

 

 

**************************************************************

Höstens månadsmöten inleddes15 september  

Samuel och Lotta Palmblad läste ur en stor brevsamling från två bröder som utvandrade till Amerika på 1920-talet.

Breven fortsatte att komma ända fram till pojkarnas far dog 1956. De berättade om både allvarliga och humoristiska händelser. Bl.a. hur de köpte bilar för några dollar och under en bilresa råkade ut för ett stort antal punkteringar.

 

 ************************************************************

19 maj 2016 

Utflykt till Stenkars kvarn utanför Solberga där vi fick information om kvarnens historia.


Jan-Eric_Gustafsson_berattar_om_kvarnen.JPG

 

 

 

 

 

 

***************************************************

21 april 2016

Almesåkra  Hembygdsteater uppförde Emigranten" som bygger på en verklig torpares försök att komma till Amerika.

Emigranten.JPG 

**************************************************************************'

17 mars 2016  

Birger Johansson från Holsbybrunn  pratade om gamla tiders betalningsmedel.

Han visade en del av sin stora samling av gamla föremål,  mynt och sedlar och delade med sig av sin gedigna kunskap.


Birger_Johansson_17_mars_2016.jpg
Här visar Birger en gammal stenyxa.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid tidigare månadsmöten har ett antal tavlor av

Ulf Skoglund med motiv från gamla Nässjö lottats ut.

 

Här ser vi två vinnare som vann var sin av dessa tavlor. 

  Slaktforskm_2010-03-11013.JPG

Gun och Kenneth Eklöf

 

Övriga vinnare i lotteriet:

Rut Söderström

Birgit Wetter

Carina Bergström

Claes-Göran Sandberg

Kerstin Barklid

Helen Persson

Lennart Forsberg

Bruno Svensson

 

 

 
stäng