Program för 2021

Med anledning av lättade restriktioner planerar vi att genomföra några sammankomster under hösten.


Arkivens dag  13 november i samarbete med Hembygds-föreningen. 


Månadsmöte den 18 november kl 18.30 i Frälsningsarméns lokal med Olof Cronberg från Växjö.

 


 

 

 

 


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV_STE2.GIF

är medarrangör vid våra programpunkter 

Månadsmötena hålls i Frälsningsarméns samlingslokal kl 19.00 med ingång från Brogatan

 

 

 

Huset_malat.gif

 

 

 

 

 

 
stäng