Program för 2021

Med anledning av lättade restriktioner planerar vi att genomföra några sammankomster under hösten.

Lördag 13 november Arkivens dag kl 11.00-14.00

”Röster i arkiven ” i samarbete med Nässjö hembygdsförening i Stinsbostaden, Hembygdsparken.

************************************************************************ 

Torsdag 18 november kl 18.30

Månadsmöte. Olof Cronberg från Växjö berättar om gamla tiders sjukdomar.

Servering av kaffe/te. Lotteri.

Frälsningsarméns samlingssal (ingång från Brogatan).

*******************************************************************************************

Torsdag 2 december kl 18.00

Advent i Kyrkan. Vi besöker Barkeryds kyrka där Barbro Envall ock Pia Axelsson berättar om kyrkans historia. Servering av kaffe/te.

*******************************************************************************************

 


 

 

 

 


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV_STE2.GIF

är medarrangör vid våra programpunkter 

Månadsmötena hålls i Frälsningsarméns samlingslokal kl 18.30 med ingång från Brogatan

 

 

 

Huset_malat.gif

 

 

 

 

 

 
stäng