Program för våren 2019

Lördagen 19 januari:

Släktforskningens dag

Vi finns i studierummet på biblioteket mellan

kl 11 och 14

************************************************************

Torsdag 7 februari:


Årsmöte kl 19.00


Mötet tar ställning till förslag på nya stadgar.

Årsmötesförhandlingar.

Agneta Åsgrim Berlin kåserar om "Kålgården - Stadens köksträdgårdar"


************************************************************

Torsdag 7 mars:

 

Månadsmöte

Margareta Edqvist utreder begreppen kring DNA- forskning

***********************************************************

Torsdag 11 april:


Månadsmöte

Bernt Ståhl berättar om verksamheten i Spexeryds gruvor.


*********************************************************

Torsdag 16 maj:

Utflykt till Anneberg kl 19.00

Vi besöker Pilaboparken i Anneberg. Där får vi information om parkens historia och nuvarande verksamhet.

Samåkning från gatuköket på Södra torget kl 18.30

**********************************************************

 

Vi fortsätter med släktforskarstödet

imagesCAQ3SPXQ.jpg

under våren 2019

med en onsdag i månaden

  "Se tider under  forskarstöd"

 **************************************************


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV_STE2.GIF

är medarrangör vid våra programpunkter 

Månadsmötena hålls i Frälsningsarméns samlingslokal

kl 19.00 med ingång från Brogatan

 

 

 

Huset_malat.gif

 

 

 

 

 

 
stäng