Föreningen bildades 1974 och är medlem i Sveriges Släktforskarförbund

På grund av Coronapandemin har vi inte kunnat planerat något program för våren  2021. 

Släktforskningens dag den 16 januari är inställd.

Tid för årsmöte får vi återkomma till och kommer att annonseras i Smålands Dagblad när vi vet när det kan äga rum.

Datum och tider som är angivna i Släktposten nr 2 för våren gäller tills vidare INTE.

 

 

**************************************************************************************** 


Under våren och hösten har vi månadsmöten med besök av olika föreläsare som har något intressant ämne att prata om.

Mer om detta hittar du under "Program" 

En medlemstidning  Släktposten ges ut från och med 2020 med 2 nr per år.

I redaktionskommittén för tidningen ingår:

Rolf Nilsson,  Jan-Olof Ljung, Inger Johansson

Ansvarig utgivare för Släktposten är ordförande Monica Johansson

Manus till tidningen kan skickas till

Inger Johansson, Södra Skogsvägen 59, 571 39  Nässjö eller via mail:

ingerlinmar.joh(a)bredband.net

Tidningen finns på Stadsbiblioteket  där Du kan läsa den om Du inte är medlem i släktforskarföreningen.

I släktforskarrummet finns tidningar från andra föreningar i Sverige samt tidskrifter m m från Släktforskarförbundet

 

 

 

 

Policy_med_underskrift.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 
stäng