Årsmöte 8 februari 2018

Nässjöbygdens Genalogiska Föreningar har hållit årsmöte. Till att leda kvällens förhandlingar valdes Per-Olof Holst och till sekreterare valdes Inger Johansson. Valberedningen hade förberett de få förändringar som var aktuella. Styrelsen fick förnyat förtroende och består fram till nästa årsmöte av: Monica Johansson ordförande, Magnus Bardh vice ordförande, Inger Johansson sekreterare, Rolf Nilsson kassör, Pia Axelsson ledamot. Till suppleanter valdes Margareta Edqvist och Aino Nilsson (nyval). Revisorer är Ann Lindqvist och Lars-Gunnar Lorentzi med Sören Nilsson (nyval) som suppleant.

Efter förhandlingarna bjöd föreningen på kaffe med smörgås och kaka. Under tiden underhöll Mikael Lägermo från Malmbäck med sång till gitarrackompanjemang. Han bjöd på en blandad repertoar, från Ted Gärdestad till Elvis. Det var mycket uppskattat och publiken sjöng med i några kända refränger.

Aino_Nilsson.JPG

Alla närvarande deltog i ett gratislotteri av en inramad akvarellmålning av Ulf Skoglund.
Den lyckliga vinnaren var Aino Nilsson, som valde ett äldre motiv över entrén till Sagabiografen.


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
stäng