Årsmötet 9 februari 2017

Vid årsmötet omvaldes Monica Johansson till ordförande och även omval av hela styrelsen.


Till ny medlem i redaktionskommittén valdes Jan-Olof Ljung. 

Valberedningen består av Sonja Gerdin, Bertil Pettersson (nyval) och Claes-Göran Sandberg.

 

Utlottning gjordes på en av Ulf Skoglunds Nässjötavlor som vanns av Bruno Svensson.

 

Sven-Åke Axelsson berättade och visade bilder på utvecklingen i  Solberga socken.

 

 

Bruno_Svensson.JPG Sven-Ake_Axelsson_Solberga.jpg
Bruno Svensson med sin vinst. Sven-Åke berättar om Solberga socken.

 

***************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
stäng