Årsmöte 7 februari 2019

Årsmötet genomfördes med Perolof Holst som mötesordförande.

Ny ledamot valdes in i styrelsen, Lennart Ahlstedt .  Övriga ledmöter fick förnyat förtroende att fortsätta  med Monica Johansson som ordförande i föreningen.

Nya stadgar antogs och i samband med detta ändras föreningens namn till

NÄSSJÖBYGDENS SLÄKTFORSKARE

Efter förhandlingarna höll Agneta Åsgrim Berlin ett föredrag om Kålgårdsområdet som handlade om förändring och utveckling från 1600-talet och fram till våra dagar.

En av Ulf Skoglunds tavlor med Nässjömotiv lottades ut och som vanns av Josef Rydén.

 

********************************************************************************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
stäng