Arkivens dag 2020

Temat i år är "Svart på Vitt". Vi planerar att tillsammans med hembygdsförening ordna utställning i Stinsbostaden i Hembygdsparken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
stäng