Föreningen bildades 1974 och är medlem i Sveriges Släktforskarförbund.

Under våren och hösten har vi månadsmöten med besök av olika föreläsare som har något intressant ämne att prata om.

Mer om detta hittar du under "Program" 

En medlemstidning  Släktposten ges ut med 3 nr per år.

I redaktionskommittén för tidningen ingår:

Rolf Nilsson

Jan-Olof Ljung

Inger Johansson

Ansvarig utgivare för Släktposten är ordförande Monica Johansson.

Manus till tidningen kan skickas till

Inger Johansson, Södra Skogsvägen 59, 571 39  Nässjö eller via mail:

ingerlinmar.joh@bredband.net

Tidningen finns på Stadsbiblioteket  där Du kan läsa den om Du inte är medlem i släktforskarföreningen.

I släktforskarrummet finns tidningar från andra föreningar i Sverige samt tidskrifter m m från Släktforskarförbundet.

 

******************************************************************************************************************************************* 

hege.jpg 

Några tavlor med Nässjömotiv målade av Ulf Skoglund finns till försäljning.

Är du intresserad - kontakta då Magnus Bardh i styrelsen  för mer information.

Se vidare info om Ulf Skoglund under fliken"länkar".

 

 

 

 

 

 

 

Släktforskarstöd

 på biblioteket den

3 maj kl 10-12  

17 maj 15-18

 
stäng