Föreningen bildades 1974 och är medlem i Sveriges Släktforskarförbund.

Under våren och hösten har vi månadsmöten med besök av olika föreläsare som har något intressant ämne att prata om.

Mer om detta hittar du under "Program" 

En medlemstidning  Släktposten ges ut med 3 nr per år.

I redaktionskommittén för tidningen ingår:

Rolf Nilsson

Bo Holmqvist

Inger Johansson

Ansvarig utgivare för Släktposten är ordförande Monica Johansson.

Manus till tidningen kan skickas till

Inger Johansson, Södra Skogsvägen 59, 571 39  Nässjö eller via mail:

ingerlinmar.joh@bredband.net

Tidningen finns på Stadsbiblioteket  där Du kan läsa den om Du inte är medlem i släktforskarföreningen.

I släktforskarrummet finns tidningar från andra föreningar i Sverige samt tidskrifter m m från Släktforskarförbundet.

 Släktforska tillsammans!

 

Under ett par terminer har några släktforskare träffats på Studieförbundet Vuxenskolan här i Nässjö för att dela med sig av sina erfarenheter och ge tips åt varandra för att komma vidare i forskningen.

Nu erbjuder vi samma möjligheter för hösten 2016. Vi vänder oss till aktiva släktforskare som är medlemmar i Nässjöbygdens Genealogiska Förening. Beroende på hur många som anmäler sig blir det en grupp på måndagen och en på torsdagen kl  14 – 16.30. Ev. på kvällen kl 18 – 20.30 om intresse finns. Grupperna måste vara på minst 5 deltagare vardera och inte fler än 8. Det blir ingen cirkelledare, utan medlemmarna i gruppen får komma överens om vilka ämnen som ska diskuteras. Vi räknar med att börja 19:e resp. 22:a september för att träffas 5 gånger varannan vecka.
Tag med dig eget material och ev. din laptop.

Avgift 100 kr per person.
Anmäl dig till Studieförbundet Vuxenskolan i Nässjö nassjo@sv.se Tel 0380-13140.
Ange vilken grupp du vill medverka i.

Välkommen!

******************************************************************************************************************************************* 

hege.jpg 

Några tavlor med Nässjömotiv målade av Ulf Skoglund finns till försäljning.

Är du intresserad - kontakta då Magnus Bardh i styrelsen  för mer information.

Se vidare info om Ulf Skoglund under fliken"länkar".

 

 

 

 

*****************************************************************************

 

slaktforskning_005.jpg

 

 

 

Per Karlsson på biblioteket testade här den nya utrustningen tillsammans med Sven Bengtsson.

 

 

 

 
stäng