Föreningen bildades 1974 och är medlem i Sveriges Släktforskarförbund


Under våren och hösten har vi månadsmöten med besök av olika föreläsare som har något intressant ämne att prata om.

Mer om detta hittar du under "Program" 

En medlemstidning  Släktposten ges ut från och med 2020 med 2 nr per år.

I redaktionskommittén för tidningen ingår:

Ordföranden Margareta Edqvist: ansvarig utgivare av Släktposten

Tommy Stillvall

Mats Künzl

Pia Gyllentorn

Manus till tidningen kan skickas till Tommy Stillvall. Mail: t.stillvall(a)hotmail.com

Tidningen finns på Stadsbiblioteket  där Du kan läsa den om Du inte är medlem i släktforskarföreningen.

I släktforskarrummet finns även tidningar från andra föreningar i Sverige samt tidskrifter m m från Släktforskarförbundet

*****************************************************************************************************************************

 

 

Policy_med_underskrift.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 
stäng