Föreningen bildades 1974 och är medlem i Sveriges Släktforskarförbund.

Under våren och hösten har vi månadsmöten med besök av olika föreläsare som har något intressant ämne att prata om.

Mer om detta hittar du under "Program" 

En medlemstidning  Släktposten ges ut med 3 nr per år.

I redaktionskommittén för tidningen ingår:

Rolf Nilsson

Jan-Olof Ljung

Inger Johansson

Ansvarig utgivare för Släktposten är ordförande Monica Johansson.

Manus till tidningen kan skickas till

Inger Johansson, Södra Skogsvägen 59, 571 39  Nässjö eller via mail:

ingerlinmar.joh@bredband.net

Tidningen finns på Stadsbiblioteket  där Du kan läsa den om Du inte är medlem i släktforskarföreningen.

I släktforskarrummet finns tidningar från andra föreningar i Sverige samt tidskrifter m m från Släktforskarförbundet.


*******************************************************************************************************

Släktforska tillsammans!

Vi har under några terminer inbjudit till en ny möjlighet att utveckla din släktforskning.
Vi vill poängtera att vi vänder oss till aktiva släktforskare, som har hållit på ett tag och som är medlemmar i Nässjöbygdens Genealogiska Förening. Du som behöver hjälp och tips för att komma vidare och är beredd att dela med dig av dina erfarenheter. Vi tror inte att oerfarna släktforskare kan tillgodogöra sig så mycket under träffarna.

Nu erbjuder vi samma möjlighet till våren, att träffas 5 gånger varannan måndag kl 14 – 16.30
med början den 30 januari 2017. Om tillräckligt stort intresse finns kan vi även ordna en grupp på kvällen kl 18 – 20.30 med en kort paus. Eventuellt går det ordna en träff på torsdagseftermiddagarna med samma tider och som på måndagarna. För att alla ska kunna komma till tals begränsar vi antalet deltagare till 8 i varje grupp. Det blir ingen cirkelledare, utan deltagarna i gruppen avgör vad som skall diskuteras på träffarna.

Vi håller till hos Studieförbundet Vuxenskolan på Bäckgatan 4 i Nässjö.

Tag med dig eget material och ev. din laptop.
Avgift 100 kr per person.

Anmäld dig till Studieförbundet Vuxenskolan i Nässjö nassjo@sv.se Tel 0380-131 40.
Ange vilken av grupperna du vill medverka i.

Välkommen!


******************************************************************************************************************************************* 

hege.jpg 

Några tavlor med Nässjömotiv målade av Ulf Skoglund finns till försäljning.

Är du intresserad - kontakta då Magnus Bardh i styrelsen  för mer information.

Se vidare info om Ulf Skoglund under fliken"länkar".

 

 

 

 

 

 

 
stäng