Föreningen bildades 1974 och är medlem i Sveriges Släktforskarförbund

Årsmöte med Nässjöbygdens släktforskare

Äntligen kan vi nu hålla 2020 års årsmöte.


Lördagen den 2 oktober 2021 kl 14.00.

Vi kommer att vara i Bonneville Farm i Isåsa, hos Pia och Siwert Axelsson. det är några km  utanför Nässjö på vägen mot Stensjön.

Föreningen bjuder på kaffe med bröd.

Efter förhandlingarna kommer Ola Lönnqvist från Linköing att berätta om Söderköpings historia.

Alla närvarande deltar i utlottning av en akvarellmålning av Ulf Skoglund, med gammalt Nässjömotiv.

Välkomna !


 

**************************************************************************************** 


Under våren och hösten har vi månadsmöten med besök av olika föreläsare som har något intressant ämne att prata om.

Mer om detta hittar du under "Program" 

En medlemstidning  Släktposten ges ut från och med 2020 med 2 nr per år.

I redaktionskommittén för tidningen ingår:

Rolf Nilsson,  Jan-Olof Ljung, Inger Johansson

Ansvarig utgivare för Släktposten är ordförande Monica Johansson

Manus till tidningen kan skickas till

Inger Johansson, Södra Skogsvägen 59, 571 39  Nässjö eller via mail:

ingerlinmar.joh(a)bredband.net

Tidningen finns på Stadsbiblioteket  där Du kan läsa den om Du inte är medlem i släktforskarföreningen.

I släktforskarrummet finns tidningar från andra föreningar i Sverige samt tidskrifter m m från Släktforskarförbundet

 

 

 

 

Policy_med_underskrift.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 
stäng